Spółka Madpol ogłasza zapytaniu ofertowe nr 3/2017/MADPOL o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP".

Spółka Madpol ogłasza zapytaniu ofertowe nr 3/2017/MADPOL o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP". 

Zapytanie ofertowe należy wysłać w wersji elektronicznej na adres email: anna@madpol.pl Składanie ofert w zapytanie ofertowym trwa od 20 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego zawierające szczegółowe informacje na temat przebiegu zapytania ofertowego, specyfikację istotnych warunków zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

Zaproszenie: https://1drv.ms/b/s!Ahu5gBUZVdqziA0Csi5wypZHUbVH

Zapytanie ofertowe: https://1drv.ms/b/s!Ahu5gBUZVdqziA54NuGkk1MEPFid

Załącznik 1: https://1drv.ms/b/s!Ahu5gBUZVdqziAyWHfbw5rkl8ZqQ

Załącznik 2: https://1drv.ms/b/s!Ahu5gBUZVdqziApg1I8PkB6pzqcw

Załącznik 3: https://1drv.ms/w/s!Ahu5gBUZVdqzh3ehNZbRR74u5gY_