Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 3/2017/MADPOL z dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 3/2017/MADPOL z dnia 20 czerwca 2017 r.