Aktualności

Madpol s. j. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 2/2017/MADPOL z dnia 13 czerwca 2017 r. dotyczącego przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP". 


Spółka Madpol ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/2017/MADPOL o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP". 

Zapytanie ofertowe należy wysłać w wersji elektronicznej na adres email: anna@madpol.pl Składanie ofert w zapytanie ofertowym trwa od 13 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego zawierające szczegółowe informacje na temat przebiegu zapytania ofertowego, specyfikację istotnych warunków zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.


Madpol s. j. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 1/2017/MADPOL z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP". 


Spółka Madpol ogłasza zapytaniu ofertowe nr 1/2017/MADPOL o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Program operacyjny Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚP". 

Zapytanie ofertowe należy wysłać w wersji elektronicznej na adres email: anna@madpol.pl Składanie ofert w zapytanie ofertowym trwa od 29 maja 2017 r. do 7 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

 
Pełna dokumentacja zapytania ofertowego zawierające szczegółowe informacje na temat przebiegu zapytania ofertowego, specyfikację istotnych warunków zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

Poszerzyliśmy nasz asortyment o solankę do wyrobów wysokowydajnych